Teenusetingimused

ÜLEVAADE

Seda veebilehte haldab Residence Group OÜ reg. nr. 16452550. Veebilehel kasutatavad terminid ’meie’, ’meile’ ja ’meilt’ viitavad haldajale Residence Group OÜ reg. nr. 16452550, edaspidi Residence. Residence pakub seda veebilehte, kaasa arvatud selle informatsiooni, tööriistu ning teenuseid Teile kui kasutajale, tingimuslikult nõustudes kõikide tingimuste, reegilite, eeskirjade ja märkustega sel lehel.

Külastades meie veebilehte ja/või sooritades ostu meie veebipoes, olete teadlikud “Teenused” olemasolust ning nõustute alljärgnevate tingimustega (“Teenusetingimused”, “Tingimused”). Sisaldades lisatingimusi ning reegleid siin ja/või saadavatel hüperlinkidel. Teenusetingimused jõustuvad kõigile selle lehe kasutajatele, k.a ilma limiidita kasutajatele, kes vaatavad, ostavad, müüvad või loovad sisu.
Palun lugege “Teenusetingimusi” hoolikalt enne meie veebilehe kasutamist. Kasutades meie veebilehte, nõustute Te nende teenusetingimustega. Kui Te ei ei nõustu meie tingimuste ja reeglitega, siis Te ei pruugi saada ligipääsu meie veebilehele või pakutavatele teenustele.

Kõik uued võimalused või tööriistad, mis lisatakse olemasolevale poele, alluvad koheselt “Teenusetingimustes”. Olemasolevat “Teenusetingimused” lehte on võimalik igal ajahetkel meie veebilehel näha. Meil on õigus veebilehele lisades uuendada, muuta või välja vahetada erinevad “Teenusetingimused” osad. “Teenusetingimuste” osas peate olema ise teadlik ning end sellega ise kursis hoidma. Enda õiguste kaitseks peate olema “Teenusetingimustega” kursis ning neid perioodiliselt jälgima. Teie järjepidev veebilehe kasutamine annab kinnituse, et olete uute tingimustega kursis ning nõustute nendega.

Meie veebipood on majutatud Shopify Inc poolt. Nemad tagavad meile veebipoe platvormi, mis lubab meil Teile meie teenuseid ja tooteid müüa.

 

 1. OSA - VEEBIPOE TINGIMUSED

Nõustudes “Teenusetingimustega”, esindate Te ennast kui vähemalt 16.aastast Eesti kodanikku, kel on õigus meie veebilehte kasutada. 

Te ei tohi meie tooteid kasutada illegaalsel või lubamatul viisil. Teenuse kasutamisel ei tohi Te rikkuda Eestis kehtivaid seadusid (sisaldades ka autoriõiguseid käsitlevaid seadusi).

Te ei tohi edastada usse või viiruseid või ükskõik milliseid koode, mil on meie mainet, tööd või meie klientide mugavustunnet rikkuv ebakõla.

Rikkumiste esinedes on meil õigus koheselt lõpetada Teile teenuste pakkumine.

 

 1. OSA - ÜLDISED TINGIMUSED

Meil on õigus Teile teenuseid mitte pakkuda, kui olete ükskõik millist reeglit rikkunud ning seda ükskõik mis ajal. Te kinnitate, et Teie informatsiooni (ei sisalda krediitkaardi informatsiooni) võib edastada krüpteerimata kujul ning võib sisaldada (A) ülekandeid eelmistes võrkudes ning (B) võimalusi kinnitamaks ning kohandama tehnilisi nõudeid eri võrkudes eri seadmetes.

Te nõustute mitte tootma, paljundama, kopeerima, müüma, edasimüüma või ära kasutama Teenust, Teenuse kasutust või ligipääsu Teenusele või ükskõik millisele kontaktile veebilehele, mille kaudu Teenust pakkutakse. Kui Teil on soov seda teha, siis tuleb selleks meilt luba küsida.

Pealkirjad selles nõusolekus on lisatud mugavuseks ainult ning ei limiteeri või mõjuta Tingimusi.

 

 1. OSA - INFORMATSIOONI TÄPSUS, TÄIELIKKUS NING AJAKOHASUS

Me ei ole vastutavad, kui informatsioon, mis sel lehel avaldatud, ei ole täpne, lõplik või ajakohane. Materjalid, mida sel lehel kasutatakse, on ainult üldiseks informatsiooniks ning sellele ei tohiks jääda toetuma. Materjalile toetumine selllel veebilehel on Teie endi riisikal.

See veebileht võib sisaldada teatud ajaloolist informatsiooni. Ajalooline informatsioon, vajalikult, ei ole tänapäevane ning on esindatud Teile viitamiseks. Meil on õigust modifitseerida sisu igal ajahetkel, kui selleks peaks avanema soov, kuid meil ei ole kohustust meie veebilehel olevat informatsiooni uuendada. Teie nõustute, et see on Teie kohustus ise jälgida veebilehel toimuvaid muudatusi ning sellega kursis olla.

 

 1. OSA - MUUDATUSED TEENUSES JA HINNAS

Meie toodete hinnad on subjektiivsed muutustele ning võivad muutuda ilma tähelepanekuta.

Meil on õigus igal ajahetkel muuta või lõpetada “Teenused” (või mingi osa sisust) ilma etteteatamiseta.

Me ei ole kohustatud Teile ega kellelegi teisele kolamandale-osapoolele muudatuste, hinnamuutuste, peatamiste või teenuse peatamise puhul.

 

 1. OSA - TOOTED VÕI TEENUSED (KUI SOOVITUD)

Teatud tooted ja teenused võivad olla saadaval ainult eksklusiivselt veebipoe kaudu. Need tooted või teenused võivad olla piiratud kogustes ning on subjektiivsed tagastamisele või väljavahetamisele ainult meie poolt kinnitatud “Tagastuspoliitika” kohaselt.

Me oleme näinud vaeva, et näidata meie tooteid nii täpselt kui vähegi võimalik (värvid ja visuaalid meie toodetest), mis meie veebilehel nähtaval on. Me ei saa garanteerida, et Teie arvutiekraani värvide tõttu toote värvid erinevad tunduvad. 
Meil on õigus, kuid me ei ole kohustatud, piirama oma toodete või Teenuste müüki mingitele isikutele, geograafilisele regioonile või seadusandlusele vastavalt. Me lahendame selliseid probleeme kaasus-kaasuse haaval. Meil on õigus limiteerida toodete või teenuste müümise koguseid, mida me pakume.

Kõik toodete või tootehinna kirjeldused on subjektiivsed ning võivad igal ajal muutuda ilma teavituseta. Meil on õigus lõpetada ükskõik millise toote tootmine ja müümine, kui vajalik. Kui pakkumine toodetele või teenustele on lõppenud, siis ammendub see edaspidi kehtetuks pakkumiseks. Me ei taga, et toote, teenuse, informatsiooni või mõne muu ostetud või omandatud materjal sobituks Teie kvaliteeditingimustega või et Teenuse pakkumisel ei teki probleeme.

 

 1. OSA - ARVE ESITAMISE TÄPSUS NING KASUTAJA INFORMATSIOON

Meil on õigus keelduda Teie poolt tehtud tellimusest. Me võime, diskreetselt, limiteerida või lõpetada koguslikke oste ühe inimese, majapidamise või tellimuse kohta. Need piirangud võivad sisaldada tellimusi, mis on esitatud ühe ja sama kasutajanime alt, sama krediitkaardi ja/või tellimuse, mil on sama posti ja/või arveaadress. Juhul, kui tellimuse tühistamine peaks aset leidma, siis anname me sellest Teile e-maili ja/või telefoni teel teada, mille Te viimasel tellimusel meile esitasite. Meil on õigus limiteerida või tühistada tellimusi, mis meie arvates, on esitatud edasimüüjate, turustajate või vahendajate poolt.

Te nõustute jagama ajakohast, täielikku ning täpset informatsiooni oma ostutehingu läbiviimiseks või kasutaja avamiseks meie veebipoes. Te nõustute pidevalt uuendama oma informatsiooni, k.a meiliaadressi ja krediitkaardi informatsiooni, kui need peaksid muutuda, et saaksime Teie tehingud edukalt lõpule viia ning kontakteeruda Teiega, kui tarvis. Rohkema informatsiooni saamiseks, lugege Tagastamispoliitikat.

 

 1. OSA - VALIKUVARIANDILISED VÕIMALUSED

Meie teenus võib sisaldada teenuseid, mida osutavad kolmandad-osapooled ning mille üle meil kontroll ja monitooring puudub. 
Te teadvustate ja nõustute sellega, et me pakume kolmandate-osapoolte poolt opereeritavaid teenuseid ilma garantii, esindusõiguse või tingimusteta. Meil ei ole mingeid kohustusi, mis seonduvad Teie poolt kasutatavate kolmandate-osapoolte poolt kasutatavate lahenduste ees (näiteks makselahendused).

Kõik kasutatavad kolmandate-osapoolte teenused meie veebilehel, on Teie enda riskil ning vastutusel ning Te peaksite olema enne nende teenuste kasutamist teenusetingimustega kursis. 
Me võime oma veebilehel tulevikus pakkuda rohkem uusi teenuseid ja/või võimalusi (näiteks uute toodete või ressursside turule toomine). Sellised uued lahendused ja/või teenused, on ka ühtlasi Kasutajatingimustega seotud.

 

 1. OSA - KOLMANDATE-OSAPOOLTE LINGID

Teatud sisu, tooted ja teenused, mis meie Teenuse poolt pakutavad on, võivad sisaldada kolmandate-osapoolte materjale.

Kolmandate-osapoolte lingid võivad Teid meie lehel suunata kolmandate-osapoolte veebilehtedele, mis ei ole meie tütarkompaniid. Me ei ole vastutavad pidevalt jälgima või kontrollima nende poolt pakutava sisu täpsust ning me ei garanteeri, et Teil ei teki kolmandate-osapoolte materjalide, toodete või teenuste kasutamisel kolmandate-osapooltega probleeme.

Me ei ole vastutavad kolmandate-osapoolte poolt seotud toodete, teenuste, ressursside, sisu või mõne muu tehinguga seotud kliendile probleeme tekitavate intsidentidega, mis leiavad aset kolmandate-osapoolte veebilehel. Enne kolmandate-osapoolte teenuste/toodete kasutamist, palume Teil hoolikalt lugeda kolmandate-osapoolte kasutustingimusi, reelgeid ja teisi manuaale, mis aitaks Teil enne tehingu sooritamist mõista tingimusi. Kaebused, nõuded, mure või küsimuste tekkimisel, mis on seotud kolmandate-osapooltega, tuleb esitada kolmandale-osapoolele.

 

 1. OSA - KASUTAJA KOMMENTAARID, TAGASISIDE JA MUUD DOKUMENDID

Kui Te, enda initsiatiivil, saadate meile ettepaneku või ilma eelneva meiepoolse eelneva palveta posti, emaili või mingitel muudel viisidel (näiteks kommenteerides), siis Te nõustuse, et me võime igal ajal, ilma luba küsimata, muuta, kopeerida, avaldada, avalikustada, tõlkida või teha midagi muud Teie poolt meile saadetud meediumite või kommentaaride osas. Me ei ole kohustatud (1) jätma alles mitte ühtegi kommentaari; (2) maksma kompensatsiooni kommentaaride eest; (3) või vastama kommentaaridele.

Me võime, kuid ei ole kohustatud, monitoorida, muuta või eemaldada sisu, mis rikub meie mainet, on seadusevastane, solvav, ähvardav, laimav, pornograafiline, nilbe või mingit muud moodi ebasobiv ning ei ole kooskõlas meie Teenusetingimustega.

Teie nõustute omalt poolt kirjutama sobivaid kommentaare, mis ei lähe vastuollu kolmandate-osapoolte, k.a autoriõiguste, privaatsusküsimuste, personaalsuse või muu personaalse õigusega. Te edaspidi nõustute, et Teie kommentaarid ei sisalda nilbeid või muul moel ebasobilikke, solvavaid materjale või ei sisalda ühtegi arvutiviirust või muud pahavara, mis võiks rikkuda meie veebilehe ning teenuse osutamise kvaliteeti. Lisaks ei tohi Te kasutada vale emailiaadressi, teeselda kedagi teist või eksitada meid või kolmandaid-osapooli oma kommentaarides. Te olete täielikult ise vastutav igasuguste kommentaaride osas, mida Te teete ning vastutate kommentaaride õigsuses. Me ei võta mitte mingisugust vastutust ning eeldame Teil korrektseid ning eetilisi kommentaare Teie või kolmandate-osapoolte poolt.

 

 1. OSA - PERSONAALNE INFORMATSIOON

Teie poolt sisestatud personaalne informatsioon, mis meie veebilehel avaldatud, on kaitstud Privaatsuspoliitika sektsioonis. Vaata Privaatsuspoliitika informatsiooni.

 

 1. OSA - VEAD JA EBATÄPSUSED

Aeg-ajalt võib meie veebilehel või Teenuses esineda informatsiooni, milles on tüpograafilisi vigu, ebatäpsusi või kärpeid, mis võivad seostuda tooteinformatsiooniga, hinnastamisega, pakkumiste, toote transpordimaksumuse, transpordiaegade ning saadavuse kohta. Meil on õigus muuta ja korrastada vigu, ebatäpsusi või kärpeid ning muuta või uuendada informatsiooni või tühistada tellimusi, kui mingi ebatäpsus Teenuse informatsioonis või seonduv veebileht on ebatäne mingil ajahetkel ilma eelneva teavituseta (ka pärast seda, kui olete oma tellimuse esitanud).
Mei võta kohustust uuendada, parandada või täpsustada informatsiooni Teenuses või mingil muul veebilehel, sisaldades ka piiranguid või hinnainformatsiooni v.a juhul, kui seadus seda nõuab. Täpsustavate uuenduste puhul tuleb võtta indikaatoriks, et informatsioon või Teenuse osa on meie veebilehel või sellega seotud teistel veebilehtedel muudetud ning päevakohastatud.

 

 1. OSA - KEELATUD KASUTUSALAD

Kooskõlas teiste keeldudega, mis said paika pandud Teenusetingimustes, on Teil keelatud kasutada seda veebilehte ja selle sisu või seda veebilehte: (a) ebaseaduslikuks kasutuseks; (b) paluda teisi ebaseaduslikkes tegudes osalema; (c) rikkuda rahvusvahelisi, föderaalseid, maakondlikke või valdade regulatsioone, seadusi või kohalikke tingimusi; (d) rikkuda teiste intellektuaalseid õigusi; (e) ei tohi ahistada, solvata, kahjustada, ähvardada, laimata, halvustada või diskrimineerida kedagi soo, seksuaalse orientatsiooni, religiooni, ethnilise, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude pärast; (f) edastada valeinformatsiooni või andmeid, mis võivad eksitada; (g) laadida üles või edastada viiruseid või ükskõik milliseid teisi pahavara koode, mis võib kahjustada Teenuse, meie veebilehe või kolmandate osapoolte veebilehe funktsionaalsust ja toimivust; (h) koguda ning jälgida teiste personaalset informatsiooni; (i) spämmida, püüda andmeid, kahjustada meie ja meie kasutajate riist- või tarkvara; (j) muudeks ebamoraalseteks põhjusteks; või (k) sekkuda turvalisuskaalutlustel Teenusesse või ühtegi teise veebilehte või internetti. Meil on õigus vabastada Teid meie Teenuse kasutamisest või meie Teenusega seotud veebilehtedest, kui Te olete rikkunud neid reegleid.

 

 1. OSA - GARANTII PIIRANG, VASTUTUSE PIIRAMINE

Me ei garanteeri ega esinda võimalust, et Teenuse kasutamine on täiesti segamatu, täpne, turvaline või probleemivaba.
Me ei garanteeri, et teenuse kasutamise tagajärjel oleks teenus täpne ning usaldusväärne. 
Teie nõustute, et aeg-ajalt me võime teenuse kasutamise lõpetada teatud perioodiks või lõpetada teenuse osutamise igal ajal, ilma Teile ette teatamiseta.
Te täielikult nõustute, et Teenuse korrektsel või mittekorrektsel kasutamisel, kasutate Te teenust enda riskil. Teenus ja kõik sellega seonduvad tooted ja teenused, mis me Teile Teenuse kaudu pakume, on tingimusel “nagu on” ja “saadaval” Teile kasutamiseks, ilma mingisusguse esindamise, garantiide või tingimuste. Sinna alla kuuluvad kõik garantiid või müüdavuse tingimused, müüdavuse kvaliteet, toote sobivus, kestus, pealkirjad ning rikkumatused.

Mitte mingil juhul Residence, meie juhid, töötajajad, koostööpartnerid, nüügiagendid, töövõtjad, praktikandid, varustajad, teenusepakkujad või litsentsiandjad ei ole vastutavad vigastuste, kaotuste, nõuete või mõne muu otsese (või ka mitte otsese), intsidendi, karistatava, spetsiaalse või sellest tekkivate põhjuslike kahjustuste eest. Kahjustusste alla kuuluvad kaotatud kasum, kaotatud käive, kaotatud säästud, kaotatud informatsioon, tagastamiskulud või muud sarnased kahjud, mis on välja toodud lepingus, süüteos (sealhulgas hooletus), range vastutus või millegis muus, mis võib teenuse või toote osutamisel tekkida. Ka muud vead või tegevusetused sisus või uutes toodetes, mis on meie Teenuses saadavaks tehtud, ei lähe vastutuse alla. Kuna mõned riigid või jurisdiktsioon ei luba välistamist või limiteerimist vastutatavast tegevusest või tekkinud kahjudest, siis meie vastutus peab olema limiteeritud vastavalt seadusest tulenevast.

 

 1. OSA - KOMPENSEERIMINE

Te nõustute hüvitama, kaitsma või hoidma kokkulepet Residence ja meie koostööpartnerite, töötajate, juhtivtöötajate, litsenseerijate, teenusepakkujate, alltöövõtjate, praktikantide, emaettevõtte, tütarettevõtete või varustajate pihta esitatud nõuete või nõudmiste osas. Selle hulka kuuluvad mõistlikkus suuruses advokaaditasud, mis seostuvad kolmandate-osapoolte tekitatud kahjudest või nende poolt sisaldatud Teenusetingimuste või muude dokumentide puudulikkuses või Teie poolt tekitatud rikkumistes, mis on tekitatud kolmandatele-osapooltele ning mis on vastuolus seadusega.

 

15.OSA: LAHUSUS

Juhtudel, kus Teenusetingimuse sätete puhul on avastatud ebaseaduslikkus, rikkumine või mittejõustumine, siis selline säte ei ole seadusest tulenevalt täielikult jõustunuks kuulutatud ning mittejõustumine rakendub Teenusetingimustele.Selline otsus ei tohi mõjutada kehtivust ning kohtuotsuse täidesaatmist allesjäänud sätete puhul.

 

 1. OSA - LÕPETAMINE

Osapoolte vahelised vastutused ja kohustused kehtivad senikaua, kuniks leping lõpetatakse või lõppkuupäev saabub. 

Teenusetingimused on effektiivsed ning kehtivad, kuniks need lepingu lõpetamisega kehtivuse kaotavad. Te võite Teenusetingimustega kaasneva lepingu lõpetada koheselt, kui Te seda soovite, kuid ainult meile ette teatades, et Te enam ei soovi kasutada meie Teenuseid või kui Te katkestate meie veebilehel navigeerimise. 

Kui meie arvates Te Teenusetingimusi täites ebaõnnestute või kui me kahtlustame, et Te olete ebaõnnestunud, siis on meil õigus Teiega Teenusetingimuste osas sõlmitud leping üles öelda. Me võime lepingu lõpetada ükskõik millal, ilma etteteatamisajata ning Teie jääte kohustatuks oma viimase tellimusega tekkinud kohustusi täitma, mis enne lõpetamiskuupäeva täidetud sai. Ja/või piirata Teie ligipääsu Teenuse kasutamisel.

 

 1. OSA -TERVE KOKKULEPE

Meiepoolne ebaõnnestumine Teenusetingimuste täitmisel või jõustamisel, ei tähenda selle õiguse või sätte loobumist/tühistamist.
Need Teenusetingimused ja käitumisjooned või reeglid, mis meie poolt postitatud sellele veebilehele, kinnitab Teie nõustumist nende reeglite või käitumisjoontega. Juhul, kui Te soovite meiega sel teemal vestelda, kokku leppida või midagi soovitada, olgu see siis suuliselt või kirjalikult, siis võtke meiega ühendust (k.a Teenusetingimuste muutmisel/ettepanekute tegemisel).

Kõiki ebaselgusi või valesti tõlgendamisi Teenusetingimuste osas, ei tohi kasutada teise osapoole vastu pahatahtlikult.

 

 1. OSA - SEADUSLIKKUS

Kasutajatingimused ning muud nõusolekud, mis on vajalikud Teenuste pakkumisel, on kooskõlastatud ning konstrueeritud Soome ja Euroopa Liidu seadusandlusega.

 

 1. OSA - MUUDATUSED KASUTUSTINGIMUSTES

Te saate vaadata kõige viimaseid Kasutajatingimuse versioon igal ajal meie veebilehel. Meil on õigus diskreetselt uuendada Kasutajatingimusi, muuta või väljavahetada osad, mis vajavad meie veebilehel uuendamist. Meie kohustus on perioodiliselt üle vaadata Kasutajatingimused, et vajadusel neid muuta. Teie jätkuv kasutus või ligipääs meie veebilehele või Teenusele, on kooskõlas meie Kasutajatingimustega.

 

 1. OSA - KONTAKT

Kasutajatingimuste kohta tekkinud küsimuste korral palume kirjutada aadressile hello@residencestore.eu

 

English